Vzhľadom na aktuálnu situáciu môže dôjsť a aj dochádza k zdržaniu dodávok od výrobcov a v preprave. Ďakujeme za pochopenie.

Váš nákupný košík je prázdny

Vrátenie do 14 dní

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Kto môže od zmluvy odstúpiť 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní majú spotrebitelia, tj. fyzické osoby nepodnikatelia.
 

2. Môže sa tovar používať a do 14 dní vrátiť?

Kupujúci má po doručení tovaru právo odskúšať jeho funkčnosť, ak odstupuje od zmluvy, nesmie ho však používať. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Za zníženie hodnoty tovaru nad tento rámec (napr. znečistenie, poškodenie, namočenie, nalomenie, poškriabanie, roztrhnutie a pod) zodpovedá kupujúci. Kupujúcemu budú pri vrátení účtované náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ak produkt do pôvodného stavu možné uviesť je. Odporúčame Vám dodržiavať tieto zásady:

 • Ponechajte si všetky obalové materiály k tovaru, aby ste ho vedeli vrátiť nepoškodený a kompletný, vrátane visačiek, štítkov.
 • Neodstraňujte výplňový materiál ani ochranné fólie, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu.
 • Otestujte základnú funkčnosť produktu bez toho, aby ste ho znečistili, namočili alebo hygienicky znehodnotili. To znamená, že výrobok smiete vizuálne skontrolovať bez kontaktu s akýmikoľvek látkami či materiálmi – napr. vodou, potravinami, nápojmi, čistiacimi prostriedkami, pracími prostriedkami, olejom, trávou, maltou, drevom, murivom, podlahou, kobercom, prachom, hlinou, blatom, benzínom a podobne. Čiže rovnako, ako by ste výrobok skúšali pri nákupe v kamennej predajni. 
 • Pri vrátení tovar riadne a starostlivo zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru počas jeho prepravy znáša kupujúci. 
 • Tovar je potrebné vrátiť kompletný, vrátene príslušenstva, doplnkov a pod. 
 • Ak sú k tovaru poskytované darčeky, pri jeho vrátení darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote a prezentačné materiály.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je náležitý na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (teda iným spôsobom, ako je obvyklý pri nákupe v kamennej predajni).
 

3. Postup pre vrátenie tovaru

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu LAUNDROMAT, Martinčekova 2 (LIBLIG s. r. o.), 821 09 Bratislava; e-mail: atelier@liblig.sk. Kupujúci je oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ.
Adresa na zaslanie tovaru: LAUNDROMAT, Martinčekova 2 (LIBLIG s. r. o.), 821 09 Bratislava. Tovar pri odosielaní riadne a starostlivo zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri odoslaní prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doporučujeme zásielku poslať ako poistený balík na adresu. Zásielky na dobierku nebudú prebraté. Zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru počas jeho prepravy znáša kupujúci. Osobné vrátenie nie je možné. Náklady na vrátenie tovaru, vrátane tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty, znáša kupujúci. 
Ak dôjde k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v rozpore s bodom 2, budú kupujúcemu účtované náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku má kupujúci bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

 • po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,
 • po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
 • po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,
 • po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,
 • po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
   

5. Kedy od zmluvy nie je možné odstúpiť

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
   

6. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť na našu adresu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol uplatnený pri platbe kupujúcim v objednávke, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade platby na dobierku bude úhrada zrealizovaná prevodom na účet.

Tovar zašlite späť na našu adresu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Instagram

Prihláste sa na odber newslettra

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím